Leczenie

Chemioterapia, radioterapia i terapia hormonalna po operacji

divider

W przypadku niektórych pacjentów stosuje się radioterapię, chemioterapię lub terapię hormonalną, by zniszczyć komórki rakowe, które mogły pozostać, nawet jeśli lekarz usunął cały nowotwór widoczny podczas operacji. Takie zabiegi stosowane po operacji dla zwiększenia szans na wyleczenie określa się terapią wspomagającą (adiuwantową).

W przypadku pacjentek, które mają zostać poddane mastektomii, bierze się też pod uwagę operację rekonstrukcji piersi (operację mającą na celu przywrócenie kształtu piersi po przebytej mastektomii). Rekonstrukcję piersi można przeprowadzić jednocześnie z mastektomią lub po niej. Do rekonstrukcji piersi używa się tkanek własnych pacjentki (pobranych z innego miejsca) lub implantów wypełnionych roztworem fizjologicznym soli bądź żelem silikonowym. Zobacz dokładny opis rekonstrukcji piersi.

Radioterapia

Radioterapia to leczenie za pomocą promieniowania Roentgena o wysokiej energii lub promieniowania innego typu, mające na celu niszczenie komórek rakowych lub powstrzymywanie ich rozwoju. Rozróżnia się dwa typy radioterapii. Zewnętrzna radioterapia polega na użyciu sprzętu napromieniowującego raka z zewnątrz. Wewnętrzna radioterapia polega na zastosowaniu substancji radioaktywnej zamkniętej w aplikatorze, takim jak np. igła lub cewnik, który umieszcza się bezpośrednio w nowotworze lub w jego pobliżu. Typ zastosowanej radioterapii zależy od rodzaju i rozwoju nowotworu poddawanego leczeniu.

Chemioterapia

Chemioterapia polega na zastosowaniu leków powstrzymujących rozwój nowotworu przez całkowite wyniszczenie komórek rakowych lub zatrzymanie ich dalszego podziału. Chemioterapia doustna lub w postaci zastrzyku dożylnego bądź domięśniowego powoduje przenikanie leku do krwiobiegu, skąd dociera on do komórek rakowych w całym ciele (chemioterapia systemowa). Chemioterapia stosowana bezpośrednio w kręgosłupie, narządzie lub jamie ciała, takiej jak np. jama brzuszna, powoduje, że zastosowany lek działa głównie na komórki rakowe w tych obszarach (chemioterapia regionalna). Typ zastosowanej chemioterapii zależy od rodzaju i fazy rozwoju nowotworu poddawanego leczeniu.

Terapia hormonalna

Terapia hormonalna jest leczeniem polegającym na usunięciu lub zablokowaniu działania hormonów tak, by nowotwór nie mógł się rozwijać. Hormony to substancje, które powstają w gruczołach i krążą w całym krwiobiegu. Niektóre hormony mogą powodować rozwój pewnych typów nowotworów. Jeśli badania wykazują, że komórki rakowe usytuowane są w miejscach przenikania hormonów (w receptorach), stosuje się leki, operacje lub radioterapię, by zredukować produkcję hormonów lub zablokować ich działanie. Estrogen jest hormonem produkowanym głównie przez jajniki i powodującym rozwój niektórych typów raka piersi. By zatrzymać produkcję estrogenu przez jajniki, konieczny jest zabieg zwany ablacją jajników.

Terapia hormonalna tamoksyfenem

Stosuje się ją u pacjentek we wczesnej fazie raka piersi oraz u kobiet z przerzutami na inne partie ciała. Terapia hormonalna tamoksyfenem lub estrogenem może wpływać na komórki całego ciała oraz prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia raka trzonu macicy. Kobiety przyjmujące tamoksyfen powinny raz w roku poddać się badaniu ginekologicznemu pod kątem występowania raka. O wszystkich pozamenstruacyjnych krwawieniach waginalnych należy jak najszybciej poinformować lekarza.

Terapia hormonalna inhibitorem aromatazy

U kobiet po menopauzie, które mają raka wynikającego ze zmian hormonalnych, estrogen powoduje rozwój choroby. Inhibitory aromatazy obniżają poziom estrogenu w organizmie przez blokowanie enzymu zwanego aromatazą i odpowiedzialnego za przekształcanie androgenu w estrogen.

W leczeniu raka piersi we wczesnych fazach rozwoju, niektóre inhibitory aromatazy wykorzystuje się jako terapię wspomagającą (adiuwantową) zamiast tamoksyfenu lub po ponad dwuletnim okresie stosowania tamoksyfenu. Prowadzone są badania kliniczne mające na celu porównanie działania inhibitorów aromatazy z terapią hormonalną tamoksyfenem w przypadkach przerzutowej postaci raka piersi.